Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.12.2018 12:00 - Защо е бил разпуснат Коминтерна
Автор: metaloobrabotka Категория: Технологии   
Прочетен: 710 Коментари: 3 Гласове:
-2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Въпрос: Подскажете, моля ви се защо е бил разпуснат Коминтерна? Къде може подробно да се прочете за това?

Отговор: Ние разбираме, защо нашия читател задава този въпрос — спекулации на тази тема в последните години не са малко. Това, което е лъжа за Коминтерна, в това число за причините за неговия разпуск е изгодна за буржоазията и това е понятно. Но бедата е в това, че на буржоазията в нейното мръсно дело обърква трудещите се маси изрядно и помагат и някои леви, даже такива които усърдно се изобразяват, като комунисти.

Например на 7 януари в групата ВК «Сторонники Прорыва» била публикувана статия на гр. А. Лбова «О роспуске Коминтерна»[1], в която, в частност за причините за разпуска се говори следното:

«Коминтернът се разпуска самостоятелно, защото фактически не владеел ситуацията. Към 43 година в КИ съзряло мнение, че: а) Коминтернът в условия на война не влияе на ситуацията в международното комдвижение; б) партиите напълно самостоятелно могат и трябва да преминат самостоятелен етап от развитието си; в) обстановката не само благоприятства за това, но фактически никакъв друг път не остава, защото войната нарушила всички връзки. Димитров поставил Сталин пред свършен факт, съдейки по репликите на Сталин, въпроса за съхранение или разпуск на станалия формален апарат на Коминтерна, за Сталин бил не принципиален».

Ето това е спекулация, или недостоверна информация. Авторът или не е разбрал същността на въпроса, или съзнателно изкривява фактите.

Правилното в статията на Лбов е само твърдението, че Коминтерна е замислен от неговите създатели като «световна комунистическа партия, за да може там където компартии няма или са слаби, централизирано да се осъществяват маневри на кадри, материали и да се оказва помощ със солидарни действия», и че една от задачите на Коминтерна е «създаването и укрепването на комунистическите партии в света». Всичко останало е – преекспониране, измислици или съзнателно изкривяване на нещата. В завершении статьи — вывод гр. Лбова: «Одним словом, Коминтерн с роспуском потерял одно название».

Но не е така.

Кратко отговора на въпроса защо е бил разпуснат Коминтерна е следния:

III Интернационал (Коминтерн) е разпуснат защото, първо-  той е изпълнил задачите, поставени при неговото създаване и второ- защото се изменили условията, в които се наложило да действат комунистическите партии и формата на връзка между тях е престанала да съответства на тези условия.

Сега накратко подробно що за задачи и какви са тези условия, които сеизисквали от комунистическите партии в новите форми на взаимодействия.

Както е известно, Комунистическият Интернационал (III Интернационал) е бил създаден по инициатива на В. И. Ленин в 1919 году. На 2 март 1919 година в Москва започнала работа I Конгрес на  Коминтерна, който  обявил за създаването на ново Международно другарство от работници — истински наследник и продължител на делото на I Интернационал, организиран и ръководен едно време от К. Маркс.

Необходимостта от създаването на трети по ред Интернационал било предизвикано от условията, породени в онзи момент. Това е преди всичко:

1) крахът на предишните, социал-демократични партии от работническата класа — партиите от печално известния II Интернационал, които се потопили в опортюнизъм и социал-шовинизъм, по време на първата империалистическа война прдали коренните класови интереси на работническата класа и преминали на страната на «своите» буржоазии (виж. работата на В. И. Ленин «Крахът на II Интернационал»); след Великата Октомврийска социалистическа революция, станал в Русия в 1917 година, тези реформистски партии отишли в авангарда на борбата на световния капитал против Съветска Русия и революционното движение на работническата класана своите страни;

2) слабостта и малочислеността на комунистическите партии и комунистическите групи в европейските и азиатски страни, не умеещи засега още даа завоюват доверието на болшинството от работническата класа и трудещите се маси и нямащи необходимия опит в революционна борба, докато революционното движение на работническата класа против капитализма и национално-освободителните движения против империализма в много страни от света са били в подем и са изисквали централизирано ръководство на революционните народни маси и твърда, принципна болшевишка линия.

Така политически опит, при това опит успешен, към онзи момент от време притежавала само една работническа партия в света — Руската комунистическа партия (болшевики) (съкратено — РКП(б), прежнее название — РСДРП(б)). За победата на световната социалистическа революция, за победата на цялата световна работническа класа, което би означавало и пълна, окончателна победа над капитализма в Съветска Русия, болшевишката партия била готова да сподели своя грамаден опит в революционната борба с капитала с младите световни комунистически партии. Именно затова Коминтерна възниква в 1919 година, като единна световна комунистическа партия, имаща свои отделения в различните страи от света.

Към 1943 година основните задачи, поставени пред Коминтерна при неговото образуване били основно  решени. Изменилите се условия в света, в това число вътре в комунистическите партии, потребвали и изменения на взаимоотношенията между тях.

Това било кратко отразено в официалния документ — Постановление на Президиума на Изпълнителния Комитет на Комунистическия Интернационал за разпускането на Комунистическия Интернационал (Коминтерн)[2], 15 май 1943 г.:

image

image

Ето как обяснява разпускането на Коминтерна др. Й. В. Сталин. РП счита, че най-добре е да чуем неговата позиция, за да не спекулираме, не знаейки същността на делата:

Отговор на др. Й. В. СТАЛИН

На въпрос на главния кореспондент на агенция Ройтер

Московският кореспондент  наанглийската агенция Рейтер г. Кинг се обърнал към Председателя на Съвета  на Народните Комисари на СССР др. Й. В. Сталин с писмо, в което моли за отговор на въпрос, интересуващ английската общественост.

Др. Й. В. Сталин отговорил на г-н Кинг със следното писмо:

Господин Кинг!

Аз получих от Вас молба да отговоря на въпрос, касаещ разпускането на Комунистическия Интернационал. Пиша Ви своя отговор.

ВЪПРОС: «Британските коментари по повод решението за ликвидация на Коминтерна са благоприятни. Каква е съветската гледна точка на този въпрос и на неговото влияние на бъдещите международни отношения?»

Отговор. Разпускането на Комунистическия Интернационал е правилно и своевременно, защото той облегчава организацията на общ натиск на всички свободолюбиви нации против общия враг — хитлеризма.

Разпускането на Кммунистическия Интернационал е правилно, защото:

а) разобличава лъжата на хитлеристите за това, че «Москва» мисли да се намеси в живота на другите държави и ги «болшевизира». На тази лъжа се слага край.

б) Това разобличава клеветата на противниците на комунизма в работническото движение за това, че комунистическите партии в различните страни действат не в интересите на своя народ, а по заповед отвън. На тази клевета също се слага край.

в) Towa облегчава работата на патриотите на свободолюбивите страни по обединение на прогресивните сили на своите страни, независимо от тяхната партийност и религиозни убеждения, в единен национално-освободителен лагер — за разгръщане в борба против фашизма.

г) Това облегчава работата на патриотите от всички страни по обединение на всички свободолюбиви народи в единен международен лагер за борба против заплаха от световно господство на хитлеризма, разчистващ си пътя за организация в бъдеще на съдружество на народите на основа тяхното равноправие.

Аз мисля, че всички тези обстоятелства, взети заедно, ще приведат до по-нататъшно укрепване на единия фронт на союзниците и другите обединени нации в тяхната борба за победата над хитлеровата тирания.

Аз смятам, че разпускането на Комунистическия Интернационал се явява напълно своевременно, защото точно сега, когато фашистския звяр напряга своите последни сили е необходимо да се организа общ натиск на свободолюбивите страни за това, за да се избавим от този звяр и да избавим народите от фашистския гнет.

С уважение

Й. Сталин

28 май 1943 година.

Източник: «Й. В. Сталин за Великата Отечественна война», Военно издателство на Министерстваото на въоръжените сили на СССР, М., 1948, стр. 107–108.

А ето как този въпрос разяснява А. А. Жданов в 1947 г. на Информационно съвещание на представителите на някои компартий, състояла се в Полша в 1947 г.:

«Разпускането на Коминтерна e резултат от изискванията за развите на работническото движение в условията на нова историческа обстановка, което изигра своята положителна роля. Разпускането на Коминтерна положи завинаги края на клеветата на противниците на комунизма и работническото движение за това, че Москва уж се намесвала във вътрешния живот на другите държави, за това, че комунистическите партии от различните страни действат не в интерес на своя народ, а по заповед отвън.

Коминтернът е бил създаден след първата световна война, когато компартиите били още слаби, връзките между работническата класа в различните страни почти отсъствали и компартиите нямали още общопризнати лидери на работническото движение. Заслугите на Коминтерна се състоят в това, че той възстановил и укрепил връзките между трудещите се в различните страни, разработил теоретични въпроси на работническото движение в новите, следвоенни условия на развитие, установил общи норми на пропаганда и агитация на идеите на комунизма и облегчил извеждането на лидери на работническото движение. Но най-важното било създаването на условия за превръщане на младите комунистически партии в масови работнически партии. Но с превръщането на младите компартии в масови работнически партии ръководенето на тези партии от един център станало невъзможно и нецелесъобразно. В силата на това Коминтерна от фактор, способстващ развитието на компартиите се превърнал във фактор, спиращ това развитие. Новият етап в развитието на компартиите изисквал нови форми на връзки между партиите. Тези обстоятелства определили необходимостта от разпускане на Коминтерна и организацията на нови форми на връзки между партиите».

Източник: Информационное съвещание на представителите на някои компартий в Полша в края на 1947 г., ОГИЗ, Държавно издателство за политическа литература, 1948 г., стр. 44–45

От тук става понятен и смисъла на изказването на Г. Димитрова от неговите спомени на заседанието на Политбюро на ЦК ВКП(б) от 21 май, където е говорил Сталин  и което е било приведено oт Лбов в своята статия:

«Опитът показал, че и при Маркс и при Ленин и сега е невъзможно да се ръководи работническото движение във всички страни от света от един международен център. Особенно сега, в условията на война, когато компартиите в Германия, Италия и др. страни имат задачи да свалят своите правителства и да проведат тактика на поражение, а компартиите на СССР, Англия, Америка и др., обратно, имат задача изцяло да поддържат своите правителства за скорошен разгром на врага. Ние преоценихме своие сили, когато създали К.И. и мислели, че ще можем да ръководим движението във всички страни. Това беше наша грешка. По-нататъшното съществуване на КИ ще дискредитира идеите на Интернационала, което ние не искаме.

Има и друг мотив за разпускането на КИ, който не се споменава в постановлението (речта за Постановлението е приведено по-горе – прим. С. А.). Той се състои в това, че компартиите, влизащи в КИ, лъжливо се обвиняват, че се явяват агенти на чуждестранни държави, и това пречи на тяхната работа сред широките маси. С разпускането на КИ се премахва от ръцете на враговете този коз. Предприетата стъпка несъмненно ще усили компартиите като националните работни партии и в това време ще укрепи интернационализма на народните маси, база за която се явява Съветския Съюз».

Така че «Коминтернът… фактически не владеел ситуацията», както заявява гр. Лбов, и както аналогично му заявяват някои леви, слабо запознати с марксизма и с историята на световното комунистическо движение, и дума не може да има!

Болшевишката партия, основаваща своята работа на теорията на революционния марксизъм, важен елемент, от който се явява материалистическата диалектика, винаги е строила своята работа и при необходимост е сменяла своите организационни форми и своята структура в съответствие с обстоятелствата. Не позволявали съществуващите условия РСДРП(б) да работи легално, партията отивала в нелегалност, изменяйки за това формиране на нови ръководни органи – демократичната съставляваща се в партията се съкращава, изборите за комитети се заменяли с кооптация. В периоды завоевания рабочим классом и трудящимися массами демократических прав и свобод в стране, партия выходила из подполья и сосредотачивалась на легальной работе с массами. Вслед за этим менялись и организационные принципы построения партии – кооптация уступала место широкой партийной демократии: руководящие органы выбирались на открытых собраниях членов данной партийной организации.

Ето какво пише за това В. И. Ленин в статията «Насъщните задачи на нашео движение» (1900 г.):

Партията «не стои със скръстени ръце, не се стеснява от своята дейност с някакъв предварително измислен план или приом на борба; тя признава всички средства на борба, които да съответстват с наличните сили на партията и да дават възможност за достигане на най-добри резултати, достижими при дадени условия».

По късно в самото начало на 1902 година, издигайки плана за построяване на партия, Ленин в своята работа «Какво да се прави?» писал: на нас е нужна такава организация, която

«да осигури необходима за социал-демократичната бойна организация гъвкавост т.-е. способност незабавно и недвусмислено да се организирав най-разнообразни и бързо сменящи се условия на борба, умение от една старанада напусне сражението в отръпване от полето с порзен от своята сила неприятел, но когато е събрал в един пункт всички сииы, а от друга страна, ползвайки се от мдността на този неприятел и да го нападне, тогава когато той най-малко очаква» (выдел. – С. А.).

Гъвкавостта, умението бързо да се прегрупират редиците — това е едно от основните изисквания, които Ленин предявявал към партията. И тези принципи напълно въплътил в живота Комунистическия Интернационал. Потребовалось изменение организационных форм взаимодействия коммунистических и рабочих партий в период борьбы с фашизмом, выяснилось, что единая коммунистическая партия мирового пролетариата стала неэффективной в тех конкретных условиях – в условиях Второй мировой войны, эту партию как единую мировую организацию с централизованным руководством распустили, предоставив национальным коммунистическим партиям рабочего класса полную самостоятельность, но при этом не отказываясь, разумеется, от координации совместных действий отдельных национальных отрядов пролетариата, организованных в свои коммунистические и рабочие партии, против общего классового врага – мирового фашизма и империализма.

С. Агапченко, 18.12.2018 г.

[1] https://vk.com/prorivists?w=wall-156278021_774

[2] https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0026_auf&object=facsimile&pimage=1&v=100&nav=&l=ru
Гласувай:
0
21. schumpov - Най-успешният експеримент на к...
25.12.2018 13:09
Най-успешният експеримент на коминтерна, реализиран от българските комунисти, е унищожаването на държавата България и Българската нация. За получаване на научна степен, това изследване трябва да се публикува поне в две печатни издания.
цитирай
2. get - Тендециозно едностранчив и поради ...
25.12.2018 13:13
Тендециозно едностранчив и поради това подвеждащ анализ!

За твърдението си, мога да се обснова и то с факти, но предвид предубедеността ви - предполагам, няма да пожелаете дискусията?
цитирай
3. schumpov - Войнишкото въстание е факт, сеп...
25.12.2018 15:57
Войнишкото въстание е факт, септемврийското въстание е факт, атентата в Св . Неделя е факт, Въоръжената партизанска борба е факт подкрепен с убийства и грабежи, преврата 1944 също е факт, хилядите убити и ограбени "бивши хора" е факт. Отнемане на имущество, национализиране на едра градска собственост, отнемане на земеделска земя, създаване на ТПК. Безследно изчезналите горяни, македонизацията на пиринско,трудово възпитателните лагерите също са факт. Участието във втората фаза на ВСВ. Националното предателство за съюзна република на Югославия, за 16 република на СССР.Съсипването на икономиката и приватизацията извършени от комунисти за тяхна лична изгода също е факт.Всичките тези деяния извършени от българските комунисти ,под вещото ръководство на КИ и в услуга на чужди държави ме убеждават да твърдя, че българските комунисти винаги са работели за унищожаването на държавата България и Българския народ. Оспори поне един от тези факти.
Много отдавна в най-голямата аула на ВИАС, бяха събрани почти всички студенти, професорът по История на БКП ни убеждаваше колко са смешни и лоши "Цитатита на МАО" и задължително трябва да ги прочетем. На въпроса дали той ги е чел, отговори ,че не е защото още не били издадени. Преди малко научих за книгата на проф. Никола Алтънков "История на БКП 1919-1989". Аз не съм я чел, но на Вас горещо я препоръчвам.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: metaloobrabotka
Категория: Технологии
Прочетен: 707706
Постинги: 1687
Коментари: 222
Гласове: 351
Календар
«  Декември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031