Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.02 12:00 - За "Политщурмът"
Автор: metaloobrabotka Категория: Технологии   
Прочетен: 99 Коментари: 0 Гласове:
0В редакцията на РП нерядко идват писма от читатели с въпроси за това, как ние се отнасяме към «Политщурмът» (по-нататък – ПШ), считаме ли ние съобществото ПШ идейно близко до МЛРД «Рабочий путь».

Защо възникват подобни въпроси е обяснимо: на фона на изключително пъстрото ляво движение в Русия, в което човек може да види само - от националисти до фашисти и всички до един се крият зад съветската, комунистическата или марксическа обвивка, другарите от Политщурма не изглеждат твърде политически компетентни истински леви, наистина комунистическа общност, изразяваща наистина марксическа идеология и провеждаща истинска пролетарска класова политика.

Но това, за съжаление, далеч не е така. Идеите, разпространявани от ПШ и тяхната работа са все още далеч от марксическите, наистина комунистически, болшевишки . Може би в бъдеще другарите от ПШ ще заемат здраво класовите позиции на пролетариата, но засега те отразяват в много по-голяма степен възгледите и интересите на дребната буржоазия и дребнобуржоазните слоеве на населението - студенти, дребни служители, интелигенция, самостоятелно заети лица. От РП «Политщурма» се отличава принципно именно с това, т.е. със своята не работническа класова позиция.

РП с всичките си грешки (ние не изключваме възможността да ги имаме и не се считаме за марксисти, достигнали височините на диалектическото материалистическо знание) разглежда нещата (исторически факти, събития, процеси) от гледна точка на работническата класа, пролетариата и др.

ПШ обаче оценява явленията и събитията от гледна точка на дребнобуржоазния еснаф, който иска да изглежда като революционер и предлага да прави точно това, което му харесва, но което често не съответства на класовите интереси на работническата класа. ПШ, позиционирайки се като марксисти, всъщност или се плъзга в буржоазния либерализъм и играе заедно с реакционната буржоазна пропаганда, понякога се обвързва с реформизма и субективизма, въпреки че покрива всичко това с марксически или социалистически фрази.

Не знаем какво ще се случи по-нататък, как ПШ ще се развива по-нататък, но засега неговата дейност помага не толкова на работническата класа (което е малко полезно за всичко, което ПШ прави), а на буржоазната класа, която е много доволна, че още една дребнобуржоазна общност умело отблъсква значителна част от настроените към протест младежи от революционната борба за социализъм.

Може би тази оценка няма да изглежда много ласкателна за някого, но има основателни причини.

***

Да вземем например, основния документ на ПШ — «Работна програма» (https://politsturm.com/programma-raboty/). Тя се намира на сайта на «Политщурма» за всеобщо наблюдение и официално отразява тяхната политическа позиция. «Работната програма» ( по-нататък Програма) — това е тази основа, на която се строи цялата дейност на дадена организация.

imageПреди всичко, забелязваме че другарите от ПШ сами не напълно разбират, кои са (и забелязваме, за какво са се събрали).От една страна, ПШ не се обявяват за политическа партия, заявявайки, че ПШ е "информационен ресурс", а от друга, всъщност публикуват програма на политическа организация, с други думи - партия и разказват как възнамеряват да я изградят, по какви начини

Ние не се съмняваме в това, че резултатите изложени от ПШ по път и принципи на политическа партия може да бъде създадена. Друг е въпросът, че тази партия няма да бъде комунистическа, няма да се превърне в революционна партия на работническата класа, която може да доведе нашата работническа класа в "последна и решителна" битка срещу капитала. Taзи партия няма да бъде партия от «нов тип», за който е писал В. И. Ленин и която той успял да създаде (партията на болшевиките). ПШ ще се получи обичайна дребнобуржоазна партия от традиционния парламентарен тип, която Русия вече е толкова пълна (ярък пример - КПРФ) и от която усърдно се опитва да се дистанцира в своята програма.

От къде и защо ние правим такъв извод?

За това пишат самите другари от ПШ – виж раздел III «Тактика», пункт 2 «Какво е това комунистическа партия?». В тези параграфи те ясно заявяват идеята си за комунистическата партия - по детски наивна, абстрактна, разведена от живота и до голяма степен погрешна, съдейки от марксическа гледна точка.  В какво точно другарите от ПШ грешат по този въпрос, ще обясним подробно по-долу (виж параграфи 10, 16). Междувременно нека кажем, че по този въпрос - въпросът за създаването на истинска комунистическа партия в Русия (какво точно да се създаде и как да се създаде), позицията на РП сериозно се различава от позицията на ПШ.

Ние прекрасно разбираме, коло е важна за революционната класа да има своя политическа партия, и писахме за това повече от които и да е от останалите. Но ние разбираме и степента на сериозността на тази задача. Към нея не можеш да подходиш наивно. Не случайно Владимир Илич Ленин главна своя заслуга пред работническото движение считал не Октомврийската революция, а създадената от него партия на болшевиките.

Главният въпрос тук е програмата, защото именно от нея произлиза това което ще правете и как ще го създавате. РП смята, че програмата на организацията, насочена към завладяването и изграждането на социализма, т.е. на бъдещата болшевишка партия на Русия - това в никакъв случай не е повърхностен и декларативен въпрос, когато е достатъчно само да кажеш че си ляв и програмата е готова. Разработването на партийната програма не може да бъде осъществено без провеждане на фундаментални изследвания по няколко от най-важните въпроси на историята и съвременността, без марксически анализ:

а) причини за гибелта на съветския социализъм;

б) съвременен империализъм;

в) оценка на класовите сили в Русия и света.

Когато тези въпроси бъдат решени, тогава ще бъде възможно с основателна причина с мощната научна база, да започнем да подготвяме програмата за новата комунистическа партия на работническата класа, която ще даде възможност да се обединят около себе си авангардът на работническата класа, нейните най-добри представители - организаторите на движението на труда, т.е. ясно да се укаже начина, по който революционният пролетариат е длъжен да действа в съвременни условия.

„Работната програма на ПШ“, макар и неясна отговаря на тези въпроси (вж. Раздел II, „Съвременен капитализъм“) и в този смисъл е ако не програмата на партията, то неин зародиш, очертание на такава програма. Бедата е че това са основите на НЕ марксическа програма, а не програма за политическата организация на работническата класа, камо ли за нейната революционна организация. Той съдържа много сериозни теоретични грешки и е подходяща само за „широко базираната“ дребнобуржоазна партия, чиито членове предпочитат да гледат революцията в новинарските съобщения на екраните на своите компютри.

Ще разгледаме по-важните от тези грешки.

1.. Преди излагането на своята «Работна програма» ПЩ предупреждава своите читатели и привърженици, че:

«Редакцията на “Политщурма” не се занимава с каквато и да е противозаконна дейност. Следващият текст не съдържа призиви за екстремистка и друга дейност, забранена от законодателството на Руската федерация

А по-нататък вече в Програмата (раздел I «Общи»), съобщава за себе си следното:

««Политщурм» — независим комунистически информационен ресурс, осветляващ събитията от гледна точка на марксизма-ленинизма.»

Но тук възникват цял ред от въпроси и главния от тях е следния: как може комунистически ресурс да бъде «независим»? ПЩ «не зависи» от кого — от работническата класа? Но тогава защо е комунистически?

За тази пресловута «независимост» в Програмата на ПЩ се упоменава още един път, и отново не на място (раздел III «Тактика», п.3»):

«независими марксисчески кръжоци и организации».

И тук отново този въпрос – от кого трябва да са «независими» «марксическите кръжоци и организации»? От работническата класа? Тогава защо са марксически?

Ако ПШ пише „независим комунист“ и „независим марксист“ в своята програма, тогава: или те изобщо не знаят историята на трудовото и комунистическо движение (по-специално откъде е дошла тази „независимост“) или по този начин се опитват да скрият нещо от своите привърженици.

Комунистите са винаги марксисти. Други комунисти, т.е. не марксисти, не съществуват в природата. Комунистите-марксисти и са изразители на класовата гледна точка на работническата класа. Те винаги честно съобщават за това, че не се явяват независими. Напротив, те пряко казват, че напълно зависят от работническата класа и отразяват нейните класови интереси. Това са реформатори и дребнобуржоазни демократи, които се опитват да скрият истинските си цели - да служат на буржоазната класа, да покрият истинските си намерения с фалшива буржоазна „независимост“, която не съществува в природата и не може да съществува, тъй както в антагонистичното класово общество не може да съществуват обществени явления , не свързани с интересите на определена социална класа.

Освен това, в условията на буржоазно господство, комунистите, по съществото на своята работа, трябва да бъдат ангажирани в най-крайните „незаконни“ и „екстремистки“ дейности, тъй като тяхната работа се състои в агитация, пропаганда, организация и други практически дейности, всички те са насочени към свалянето на съществуващата политическа и социална система, към революционното завладяване на властта от потиснатата работническа класа и промяна на настоящите имуществени отношения. Всичко това е далеч "по-незаконно“ - от гледна точка на управляващата класа и управляващия и елит - финансовата олигархия, защото ние говорим ни повече и ни по-малко от опит за „конституционни основи“ на буржоазната им държава! От гледна точка на буржоазното право подобна дейност е най-тежкото държавно престъпление, „предателство на отечеството” (буржоазното!), „Екстремизъм” и „тероризъм” - с една дума, всичко, което се наказва с особена част от Наказателния кодекс на Руската федерация.

Но ПШ пише, че е „комунистически информационен ресурс“, казват те, не партия, а просто информационна платформа и в същото време бързат да уверят буржоазните власти, че, не дай Боже, те не заговарят нищо срещу тях, нямат намерения за революционна социалистическа реконструкция на обществото. Че ние тук просто така, «глезим се с кифлички»…

По-добре би било те просто да мълчат и да не бързат да се прекланят пред политическата тайна полиция, като я уверяват, че няма да обидят буржоазните господа на този „информационен ресурс“, няма да посегнат на властите, ще ги критикуват малко, ще ги проклинат малко и това е всичко!

Конспирация и тактически съображения в момента е нужно и хубаво. Но ресурс, който нарича себе си комунист, няма право да демонстрира сервилност към силата на класа, с който се бори. Той няма права да въвежда в заблуда и своите привърженици. Той трябва пряко и честно да ги предупреди, че постигането на тяхната основна, крайната стратегическа цел ще изисква значителна жертва. Ето тогава и ще бъде действително по-комунистически!

А ПШ всъщност заявява в Програмата, че възнамерява да действа само в рамките на „легалния марксизъм“ (тоест такъв „марксизъм“, който по никакъв начин не нарушава правото на буржоазната класа да доминира над обществото и следователно, върху правото му да експлоатира и потиска работническата класа и работните маси). ПШ кани дребнобуржоазните еснафи, "попкорновци", които искат социализъм, но не искат да се жертват за него. А работниците жертвите и незакоността не ги плашат – те всичко това ежедневно го усещат на своите гърбове.А „попкорновците“, с които интернет е пълен, от „информационния ресурс“ честно ги предупреждават, че за борбата ще са нужни жертви, може да се отвърне. В името на тази еснафщина в програмата на ПШ има фраза, която е предназначена да успокои страхливия еснаф, те казват, че всичко е законно, момчета, не се страхувайте, елате при нас, забавляваме се тук, играем игра, която сега е модерна - „Марксизъм и революционизъм“

С тези две твърдения, цитирани по-горе в своята програма, ПШ всъщност обяви появата в Руската федерация сред левите „ресурси“ на друг дребнобуржоазен „комунистически“ широко ляв „ресурс“ (макар че той сериозно се дистанцира от този „широко ляв“ в същата си програма)

2. По- нататък Програмата на ПШ гласи (п.1.1. раздел I):

«Необходима е адаптация  на идеите на марксизма към съвремеността.»

Също хубаво, нужно и правилно дело. Въпросът е в това, каква именно ще е тази адаптация? Ревизионистите също в продължение на 35 години „адаптират“ марксизма към променящите се условия и в резултат революционната същност на учението се разяжда, болшевизмът е забранен и заменен от дясно-опортюнистични теории за „изчезване на класовата борба“, „общонационална държава“, „мирно съжителство“ с капиталистическа среда чрез едностранни отстъпки и капитулации и т.н.

И след това, какви са тези «съвременни условия»? С какво тези „съвременни условия“ толкова се различават от тези от преди 100 или 70 години?

Този момент за условията се чете много двусмислено, той е представен в стила на буржоазната пропаганда, тъй като няма подробно обяснение на тези много „модерни условия“ (този марксистко-ленински анализ на съвременния империализъм - виж параграфа по-горе) и има неоснователно споменаване на
безумието, че твърдението „сега е друго“ и болшевизмът, според тях, е „остарял и не е приложим на практика“.

Но някакъв недоказан „друг път“ е една от любимите тези на буржоазната пропаганда и всички опортюнисти, които воювайки срещу марксизма, се измъкват и все още „признават“ марксизма, но не и тази придържана от Ленин, Сталин и болшевиките, а именно „адаптирана „към условията на господството на буржоазията, т.е. изкормен, кастриран, карикатуриран марксизъм.

Явно другарите от ПШ забравиха (или може би никога не са знаели), че преди 100 години меншевиките и другите дребнобуржоазни демократи, точно същото крещяха, убеждавайки работниците, че борбата срещу капитализма по революционен начин, както призовават болшевиките, не е необходима, а трябва "да разбере правилно Маркс", чието учение според тях не е приложимо към условията на Русия като цяло и към обстоятелствата в началото XX век, в частност. Защото то е остаряло (!!!), това важи за нас един път а за Западна Европа-  два пъти.

3.

«Основна задача на комунистите – да събудят класовото съзнание сред работниците, затова агитационно-пропагандната работа излиза на първи план.» — пише по нататък в своята Програма ПШ (п. 1.2 раздел I).

Но, първo- не «сред работниците», а да се събуди съзнанието на работниците. Съзнанието не е някаква, съществуваща отделно от работниците субстанция, живееща между работниците. Съзнанието е принадлежност на самите работници, свойство на техния мозък. Възможно е това да е проста уговорка на ПШ, но с неприятен идеалистически подтекст.

Вторo- с каква дистанция ПШ смята да «пробужда» класовото съзнание на работниците? От мрежата, задочно, когато връзката между ПШ с масите е едностранна, платоническа, теоретическа, малко обвързана? Или „пробуждането на съзнанието“ е средство, едно от средствата за практическата организация на работническата класа в собствената и политическа партия, за организиране на работници за постоянната класова борба, за стачки, демонстрации и т.н., и след това, ако е необходимо, за въоръжено въстание

Това означава, че Програмата, тъй като е създадена и е обявена почти като партия, трябва поне накратко да се докосне до онези форми на специфична работа, които са необходими, според съставителите и, за организиране на кръгове и клетки на бъдеща партия от работническата класа в производството, за настоящата борба тук и сега, за да установите силни връзки с предприятията. (Ако, разбира се, целта е да се създаде истинска комунистическа партия, революционна партия от работническата класа, т.е партия от болшевишки (нов според Ленин) тип). И така се оказва, че ПШ не се различава много от семенния сайт (ресурс, канал), на който пишат 2-3 „марксистки теоретици“, 2-3 писатели интелектуалци, лошо разбрали марксизма, които също „събуждат“ съзнанието на работниците

Трето- най-доброто и най-вече, класовото съзнание на работниците „събужда“ самия капитализъм със своята огромна и все по-голяма експлоатация и потисничество. При подготовкa на документи с такова гръмко име, като «Работна програма» такива елементарни неща от марксизма трябва да се знаят. И това твърдение на ПШ за „пробуждането на класовото съзнание“ звучи някак нееднозначно - не са ли събралите се другари от "Политщурма", събрани да помогнат на буржоазията да потиска работниците?

За истинска комунистическа организация, ръководена в своята дейност от марксизма-ленинизма, можем и трябва да говорим за въвеждане на научен социалистически светоглед в работническата класа, ако говорим за класово съзнание, но не и за „събуждане“.

Четвърто- това твърдение въобще е невярно, защото основната задача на комунистите се явява не «пробуждане на съзнанието» на работническата класа, а социалистическо просвещение на работническата класа, организация на неговата борба против буржоазията и ръководство на неговата борба против властта на капитала за завоюване властта на работническата класа, това което в марксизма се нарича «съединяване на социализма с работническото движение» (https://work-way.com/blog/2015/08/25/o-soedinenii-sotsializma-s-rabochim-dvizheniem/).

Това означава, че само просветители, макар и марксически, това още са далеч не комунисти. Комунистите са преди всичко организатори и практически ръководители на революционното работническо движение, организатори на класовата борба на работниците, в това число борба за политическа власт. Ето по този признак — главния! днес в РФ почти няма комунисти. Много хора говорят за себе си, че са комунисти, но истински, т.е. организатори на работническото движение са единици в многомилионната работническа класа в Русия.

4. По нататък в Програмата на ПШ (п.1.3 раздел I) се казва:

«Съветский Съюз бе пионер в създаването и укрепването на пролетарската държава. Необходимо е да анализираме всички грешки и неуспехи, които са станали на този път и довели до пражението на социализма.»

На читателите веднага се дава да разберат каква е позицията на другарите от ПШ по главния днес въпрос в марксизма — за причините за гибелта на СССР и съветския социализъм. Може накратко да се изрази в тезата, която сега е широко разпространена сред опортюнистите: „грешките в изграждането на социализма (грешки на болшевиките или Сталин) довели до разгрома на съветския социализъм“.

Но факт е, че болшевиките не са имали и не са могли да имат (именно болшевиките!) фатални, фундаментални грешки и провали, които поотделно или в натрупване биха могли да доведат до смъртта на социализма. Всичко се е извършвало правилно и историята го доказа – социализмът в страната бе построен! Това е факт, от който не можеш да избягаш.

Другарите от ПС и много други другари упорито забравят, че СССР е съществувал изцяло, а след това след Втората световна война в частично капиталистическо обкръжение. Това означаваше, че такава „грешка“ като тази вражеска среда, болшевиките на СССР просто не можеха да поправят - това изискваше помощта на цялата световна работническа класа.

Какво е означал фактора капиталистическо обкръжение? Това означава, първо- че социалистическата държава винаги е във война, т.е. тя никога не е била демобилизиран: съветският социализъм непрекъснато е бил принуден да изразходва около една трета от всичките си сили и богатство за отбрана срещу евентуално нашествие на империалистите, за подготовка за отблъскване на нападение, както открито, така и тайно. Това обективно отслабвало страната и забавяло развитието и движението към пълно комунистическо общество. Опитайте се да отделяте 30–35% от заплатата си всеки месец за оръжие и военно обучение за семейството си - и така в продължение на десетилетия и ще осъзнаете колко е тежко това.

Второ- капиталистическото обкръжение — това е постоянна борба на авангардните сили на световния капитал вътре в СССР за подриване и унищожаване на социализма отвътре (т.е. това, което се нарича контрареволюция). Другарите забравят, че през цялото време, от 1917 до 1953 г. и особено през периодите от 1927 до 1939 година и от 1946 до 1953 г. във вътрешността на СССР действаха не само напредналите отряди на световната буржоазия, но и голяма армия от контрареволюционери, които бяха в услуга на световния фашизъм. И именно армията, защото има няколко фронта, свои собствени видове и видове сили и средства, собствено разузнаване, комуникации, щабове и т.н., и огромна подкрепа от чужбина.

Другарите от ПШ, видимо не съвсем си  представят размаха и моща на тази контрареволюционна армия. Тя водела истинска война срещу нас вътре в СССР и тази война има световен характер, защото на съветска територия се сблъскаха огромните сили на две гигантски класи - световната буржоазия и съветската работническа класа и колхозното селячество, които бяха начело на целия световен пролетариат и на работните маси. Тук говорим за борба за съхраняване на цялата система на световния империализъм,  който да съществува още известно време на нашата планета или не, затова класовата борба, която се е водила от болшевишката партия и съветската работническа класа в 1935–1938 г., и след това, след победата във Великата Отечествена война, в края на 40-те години — началото на 50-те години, може и е нужно да се нарича акт на специфичен етап от световната война, вървящ макар и не във военната сфера, а в политиката, икономиката и идеологията, но не по-малко ожесточена.

Те водеха истинска война срещу нас вътре в СССР и тази война има световен характер, защото на съветска територия се сблъскаха огромните сили на две гигантски класи - световната буржоазия и съветската работническа класа и колхозното селячество, които бяха начело на целия световен пролетариат и на работните маси. При такива обстоятелства беше много трудно и е трудно да се провежда успешна болшевишка политика, т.е. бързо и ефективно да се решават проблемите на социалистическото и комунистическото строителство, когато на всяка стъпка работата се забавя и саботира, когато на цялаоте дело на социализма се нанася вреда.

За по-голяма яснота си представете, че сте болшевишки командир на рота, но 60% от вашите командири на взводи и части са десни, кулаци, троцкисти, бивши благородници, капиталисти и стопани. Опитайте се да получите истинска бойна подготовка, а не реална, тренирайте, опитайте се да я освободите на дълъг и труден поход - и тогава ще видите какво е саботаж, хитрост, прекъсване на планираните събития и вашите поръчки. Нещо повече, всичко това ще се извърши тихо, отвътре, под знаменити предлози, с невинна усмивка и уверения в преданост към каузата на социализма. И за вас - пред пълното унищожаване на ротата и пред неуспеха на бойната мисия - рано или късно ще има само един изход: да стреляте по главните негодници преди формированието и на други с по-нисък ранг и да поставите на мястото си разумните войници.

Контрaреволюцията — това не е измислица и не е говорилня. Това са постоянните условия на непреодолима сила, ИП (извънредно положение), това са скритите условия на война в мирно време, - с обща фраза, много схематично, условията, в които е живяла и работила нашата съветска държава.

Да се върнем към примера с ротата. На онези скрити врагове, които останаха без наказание, чрез стрелба и репресия ще покажете какво ги очаква, ако тяхната политика за унищожаване продължи. Но с всичко това много от онези, които се крият, ще чакат възможност да ти забият нож в гърба и да предадат част от предната част, която покрива ротата на врага. А новите кандидати - остава да видим дали ще станат истински болшевишки командири,  във всеки случай на тях им трябват години, за да пораснат!

Ето в такива условия трябвало да извършват своя титаничен революционен труд Сталин и много негови другари-болшевики. И ако другарите от ПШ си бяха направили труда да изучават материалите на партийните конгреси, конференции, пленуми, събрания и др., преписи от процесите на контрреволюционери, тогава те самите биха разбрали перфектно всичко това и няма да пишат за „грешки и провали“ ", За" социалистическата система ", която" се оказа носител на много по-голям брой остатъци ", за" недостатъчно ефективната борба "срещу" навлизането на кариеристи и дребнобуржоазни елементи в партията ", за" безкритичното възприемане на партията от страна на работещите поради несъвместимостта й. на власт ", като че ли, по-добре е щяло да бъде, ако партията на болшевиките не са имали властта и т.н. и т.н. Това е аргументът на политически неграмотен мирянин, който не иска да научи нищо и който пее заедно с буржоазната и опортюнистична пропаганда. А не марксист и не комунист, каквито се позиционират за себе си съставителите на Програмата ПШ.

Програмата на ПШ не споменава нито една дума за най-големия исторически сблъсък на световния социализъм със световния капитализъм - Великата отечествена война - очевидно, като не смятат това събитие за достатъчно важно за историята на съветския социализъм. Акуратно избягват темата за репресиите през 30-те години - ключов въпрос не само за идеолозите на буржоазията, но и за всички леви политически партии и организации.

Ключов е за нашата страна съвсем не случайно. Темата за «сталинските репресии» — това, може да се каже е това  мерило, което ярко изразява истинската класова позиция на човека или организацията. Днес с право можем да кажем, перифразирайки добре познатия израз: „Кажи ми как се чувстваш към репресиите през 30-те години и аз ще ти кажа кой си, каква е истинската ти класова позиция.“

ПШ, получава се, никак към тях не се  отнася. Или гледа на тях от страна, «обективно». Но в антагонистическото класово общество да се намираш между класите е все едно да стоиш на два стола. Не стоейки твърдо на страната на пролетариата означава да стоиш на страната на буржоазията, волно или неволно помогайки им в борбата против работническата класа.

Репресиите от 30-те години са тясно свързани с централното събитие на съветската история - Великата отечествена война, когато практически целият световен империализъм атакува (пряко или косвено) Съветския съюз.През 30-те години цялата контрареволюционна армия вътре в СССР интензивно се подготвяше за разгрома на съветската страна в тази бъдеща война.

Именно тази "голяма грешка" на болшевиките (така често се нарича поражението на контрреволюционната пета колона в СССР през 30-те години, когато някои левичари и дори комунисти се извиняват на буржоазията за това) направиха ситуацията, когато съветската държава на два фронта да не воюва, защото силите на вътршната контрареволюция бяха напълно подкопани през 1936-1939 г.  На този участък от класовия фронт капиталът претърпя жестоко поражение от съветския социализъм, което в малка степен стана гаранция за нашата Победа през 1945 година.

Може ли да се каже от написаното по-горе, че репресиите от 30-те са истинска грешка на болшевиките? Не. Не — от гледна точка на съветската и световна работническа класа. Е, световната буржоазия, след като получи твърд отпор от социализма, естествено имаше всички причини да бъде недоволна от маршрута на своите верни роби - агенти на фашизма, шпиони, саботажи, разрушители, т.е.  всички онези, които съветският народ правилно нарече врагове на народа. Затова тя крещи за „грешките“ и „престъпленията“ на „злите и безбожни“ болшевики, за които „човешкият живот“ и прословутата „сълза на детето“ „не струва нищо“. А някои левичари срамежливо премулчават, като по този начин заемат страната на фашизма и оправдават престъпленията срещу човечеството.

В 1945 г. Съветския Съюз разби две от главните сили на империализма- Германия и Япония. Поредица от антифашистки, антиимпериалистически революции изтръгнаха огромни пазари от буржоазния свят, самият този свят вече не беше разделен на принципа „всички срещу един“, както беше преди войната, а на два световни лагера, единият от които се оглавяваше от сталинския СССР. За 2,5 следвоенни години страната достигна предвоенното ниво на производство (!), като на практика възстанови цялата икономика, разрушена от войната.И след една четвърт тя надхвърли това ниво и с гигантски стъпки започна да се движи към цялостно комунистическо общество. Към 1949 г. съветският социализъм имаше продуктивни сили, способни да трансформират естеството на континентален и дори континентален мащаб (!!!!).Къде тук са «грешките» на болшевиките? Това са постижения и технологии от такова ниво, които до ден днешен не са достъпни за никоя капиталистическа държава в света и дори за всички капиталистически държави взети заедно.

Но другарите от «Политщурма» за това дори и не подозират! Очевидно те много слабо познават историята на своята страна, но в същото време лесно съдят, преценяват и „грешките“ на тези, които са я създали. В п.3.3 от. своята Програма (раздел II «Съвременен капитализъм) ПШ пише:

«Например, Русия поради технологичната си изостаналост е била принудена да привлича крупни чуждестранни «партньори»….»

И по-нататък там:

«Но има и обективна тенденция към  превръщането на РФ в напълно зависима страна, и обосновавайки се с отсъствие на собствени технологични разработки…»

Това е за Русия, наследницата на СССР, «технологична изостаналост» и «отсъствие на собствени технологични разработки»? Простете, но за какви «технологии» ПШ говори?

Очевидно не за наука и технологии, които в СССР бяха на такова ниво на развитие, че до ден днешен не може да достигне нито една страна от империалистическия свят, включително и най-„развитата“.Но ако ПШ под «технологична изостаналост» на РФ подразбират недостатъчно изкусно извличане на печалби от пролетариата и трудещите се маси от новопоявилата се буржоазна класа, то да, ето с такива «технологии» световния капитал с капиталистическа РФ да делят действително се наложило, защото «технологии» изцеждащи потта не в съветската страна не се поощрявали, а строго се пресичали и жестоко се наказвали. Но може би това е също «грешка» на болшевиките?

Те, тези „грешки“, разбира се, бяха, че нападението на световния фашизъм отне 2-3 състава членове на повече или по-малко съзнателни членове на ВКП (б), а отглеждането на нови политически компетентни кадри, които биха могли да решат 90% от всички задачи на комунистическото строителство са необходими много години.

А „грешката“ от факта, че империалистите унищожиха около 1/3 от общото национално богатство на СССР, а тази трета трябваше да бъде добивана, произведена и пусната отново в производство. А това е и загуба на време, огромни трудови разходи, т.е. така или иначе, това е забавяне в комунистическото строителство и спиране на развитието. Ако не беше всичко това, то развитето към комунизма, чеше да е много по-бързо, което щеше да доведе до по-добър и удовлетворен живот и т.н.

Ако другарите от ПШ имат предвид контрреволюционната ера от 1953-1991 г., тогава нямаше „грешки” на болшевиките, но имаше политика на постепенно подкопаване и унищожаване на социализма, политика, насочена към възстановяване на капитализма в СССР, започната от троцкистите след смъртта на Сталин и убийството на Берия, постепенно ограничи цялото комунистическо строителство в страната. Това как тази контра успя да надвие болшевишката част от партията е все още открит въпрос, не всичко е ясно тук, защото не всичко се знае. Освен това не сме сигурни дали ще бъде възможно да се изясни в близко бъдеще, като се вземат предвид архивите от този период, които са били плътно затворени досега и минимумът на наличната истинска информация за тези събития.

Най-малкото, обясняването на това само с ревизионизма (вж. Параграф 5 от раздел II от програмата) и поставянето му на преден план, забравяйки за ожесточената класова борба между световния социализъм и капитализма, който беше на прага на окончателното си унищожение, беше невъзможно. Това ще бъде не марксизъм, а пародия на него. Ревизионизмът не е паднал от неето. Той е отражение в идеологията на дребнобуржоазните класови сили, които не могат да издържат на напрежението на най-острата класова борба и не вярвайки в победата, не вярвайки в силата на работническата класа, капитулират пред все още силната световна буржоазия.

5. В п.1.3. раздел I Програмата другарите от ПШ пишат за това, че е нужно

«…развеят антисъветските и антикомунистически митове, разпространяеми от противниците на марксизма-ленинизма.».

Безусловно, борбата на този фронт е необходимо да е безпощадна. Тук ПШ може да направи много. Но това може да стане не чрез интуиция, не чрез емоции, а само чрез противопоставяне на буржоазни митове с дълбоки познания - и историята на СССР и най-вече на болшевизма, без която тази история не може да бъде разбрана. А това означава, че борците трябва да имат значителни знания, които сами по себе си няма да се появяват.

Притежават ли другарите от ПШ с такива болшевишки знания, работят ли над класово-пролетарската поправка на своето съзнание? Надяваме се че ще ги овладеят. Макар че  в програмата на ПШ всичко това, с което ПШ иска да се бори — антисъветски и антикомунистически митове  присъстстват. Част от тях на нашите читетели ние показахме.

Но знанието се търси, особенно ако се стрмиш към познанието към разбирането. Главното е получените марксически знания другарите да прилагат в практиката на работните дела, в живата борба с класовия враг. Ето тогава делото на социализма и ще се движи напред, а няма да стои на място.

6. По-нататък в своята Програма (п. 1.4 раздел I ) другарите от ПШ заявяват, че тяхната цел се явява:

«…развитието на ПШ до ниво на голям международен ресурс, свързващ комунистите от различните страни».

Такова заявление, озадачава. Защо, «Политщурма» да не е пощов сървър? Нима задачата на марксическата организация се ограничава до свързване или придърпване на левите организации, игнорирайки класовите позиции и идеологията на всяка от тях? При този подход зараждащата се партия на работническата класа ще има всъщност само един изход - да излезе отделно, отделяйки се „извънкласово“, т.е. с буржоазен винегрет от всякакъв вид леви либерали и социалдемократични организации от различни страни, включени в международния меншевишки „информресурс“.

Друга работа е ако ПШ изиграе известна роля в обединеняването на тези леви от различните страни, които са склонни към болшевизма. Но за това в своята програма трябва да се каже ясно и твърдо.

Kaтo цяло, засега не следва да се правят подобни амбициозни заявления за международна организация на комунистите. Първо- все още няма руска секция на бъдещия V (комунистически) Интернационал и няма смисъл да дърпате работнически организации на празно място. Второ- по мнението на РП, нужно е просто да се работи по болшевишки, а чуждестранните колеги ще оценят, ако има защо.

Да, работата на партията не може да бъде ограничена от държавни и национални дялове, да, болшевишкият принцип е интернационализмът на работническата класа. Но защо има беззъби неясни твърдения, че „единството на работниците в целия свят трябва да се противопоставя на световното единство на капитала“ (края на раздел 1.4, точка 1.4), когато все още няма ясна идеологическа основа за това „световно единство“?

Ясно е, че за да постигнат това единство, комунистите трябва да работят като папа Карло, но Програмата (ако наистина е програма!) трябва повече или по-малко конкретно да говори за това.И в този смисъл Програмата за ПШ не е партийна програма на работническата класа, а програма на плахи пожелания и скромни надежди на Европейския социалдемократически клуб, който събра легални марксисти, като Струве и които се обръщат повече към благоразумието на правителствата, отколкото към международното съзнание на прогресивни работници от различнистрани.

7. Програмата на ПШ гласи  (п.2.1 раздел I):

«Ние не се явяваме привърженици на каквито и да е специфични отклонения, течения или направления»

Но според фактите това не е така. Ето пример за чисто меншевишко отклонение и даже не отклонение, а откровенна меншевишка позиция. В п. 5 «Крахът на социализма» раздел II другарите от ПШ пишат:

«Но революцията и социализм на практика не се отличавали от това, за което са писали класиците на марксизма».

Какво е това, ако не пълно повтаряне на заявлението на печално известните социал-демократи на II Интернационал, които отекваха сред руските меншевики?

Разликата между болшевиките - непримиримите врагове на всички отклонения в марксизма, на всички и всякакви ревизии и тенденции, и „непривържениците“ на тези отклонения и ревизии, както е посочено в Програмата на ПШ, е огромна. (Освен това, когато се подчертае, че говорим само за „специфични“ „отклонения, течения и посоки“. Оказва се, че ПС напълно допускат и смятат неспецифичните „пристрастия, течения и посоки“ приемливи, тоест традиционните, отдавна известни и разобличени от болшевиките форми на ревизионизъм.) Тази разлика показва класовата позиция на революционерите: ако първите са за болшевизма и решаваща революционна (насилствена) трансформация на обществото (промяна на начина на производство, формата на собственост върху средствата за производство, политическата социална система), т.е. твърдо се придържат към класовата позиция на работническата класа, то последната се колебае, опитвайки се да намери средно място, което всъщност не е там, а буржоазна политическа клас, прикрита с марксически думи, позицията на синдикализма, либералния реформизъм и в крайна сметка предаването и пълен преход към страна на буржоазията.

Тук няма средно място и другарите от ПШ трябва да решат кои са те, или истински марксисти, болшевики, непримирими и принципни врагове на буржоазната и дребнобуржоазната идеология и политика, или никога няма да надхвърлят интелектуалните представи на либералната демокрация.Засега ПШ със своите хлъзгави и зле замислени изрази прави ясно, че все още не е решил в кой клас ходи или ще ходи.

8. Ето още един подобен пункт от Програмата на ПШ:

«Целта на марксистите е преходът към комунизма - общество, в което няма да има експлоатация на човека от човека и ще бъдат създадени условия за пълно разкриване на потенциала на човечеството. Тя трябва да се реализира чрез установяване на диктатурата на пролетариата и прехвърлянето на средствата за производство в ръцете на трудещите се». (Раздел 2.1, раздел I)

Тук отново имаме лъкатушене около главния въпрос на революцията — въпросът за властта. Преход към социализъм и комунизъyм — да, но по-какъв път? Дори буржоазията не възразява срещу комунизма днес, да не говорим за реформаторите, но някой ден, в бъдеще, чрез бавни, трудно незабележими реформи, т.е. т. н. „еволюционен път“. ПШ съгласни ли са с буржоазните идеолози и реформисти или поддържат революциония път на болшевиките? Такива неща в програмата, дори и зачатъчни, трябва да посочват конкретно, без да оставят неясноти. Трябва ясно да се говори, кой и как ще вземе властта и въобще това обсъжда ли се, какво мисли ПШ за прехода към комунизма - чрез реформи или чрез революция?

По-нататък. Целта на ноия обществен строй не е „създаване на условия за пълно разкриване на потенциала на човечеството“ - това е дребнобуржоазен, интелектуален, напълно идеалистичен поглед върху задачите на комунистическата революция. Пълното разкриване на творческия потенциал на личността — това е една от текущите, практически задачи на вече завоювания социализъм (първия стадии на комунизма). Целта на социализма е изразена в неговия основен закон — максимално пълно удовлетворяване на постоянно растящите материални и духовни потребности на цялото общество. А средствата за постигане на тази цел е непрекъснатият растеж и усъвършенстване на социалистическото производство на базата на най-високите технологии (особено на машините, които произвеждат машин). Самомощната материална основа на социализма, която все още не е създадена, може да осигури условия за пълноценно развитие на всеки и всичко. Тут ПШ поставят каруцата пред коня. (Подобна грешка се среща и у Сьомин) (https://work-way.com/blog/2018/12/21/komu-sluzhit-agitatsiya-i-propaganda-k-semina/).

Комунистическото общество също не се ограничава до липсата на експлоатация на човека от човека. Toвa условие е следствие от революционното завладяване на политическата власт на пролетариат; следствие от унищожаването, разчитайки на собствената си сила и силата на пролетарската държава, производствените отношения на частната собственост; следствие от експропацията на буржоазията и прехвърлянето в колективна собственост на цялата работническа класа на страната на всички основни средства за производство;следствие от вземането от работническата класа на всички командни висоти в стопанството и политиката; следствие от потискане съпротивата на експлоататорите. По принцип тези условия осигуряват такава ситуация, когато експлоатацията на човека от човека става невъзможна, тъй като основата на експлоатацията е унищожена - частната собственост върху средствата за производство, експлоатационният клас (или класове) се унищожават, а след това и класите, като цяло (включително не експлоатиращите).

Другарите от ПШ се хванали в своята програма за едно от следствията на социалистическата революция и я преподнасят, като една от главните цели. Следствието се превърнало у тях в причина, частното в общо. Нарушаване на елементарна логика, политически крайно опасна. Подобен подход за разбиране на задачите на революцията е неприемлив и криминален за пролетарските революционери, тъй като неизбежно ще доведе до неправилното място, където те биха искали да отидат.

Там има още една груба грешка, ясно показваща, че ПШ засега стоят на дребнобуржоазни позиции. «Преходът към комунизма» у тях «трябва да се осъществява по пътя» на «…преход на средствата за производство в ръцете на трудещите се».

Но трудещите се не са само пролетарии, не само колхозници (социалистически колективен производител), но още и дребен индивидуален производител. При такава постановка на въпроса у ПШ се получава че комунизма е даже в този случай, когато всички средства за производства са не обобществени, както учи научния комунизъм, а разделени между трудещите се граждани на страната, превръщайки всички в индивидуални призводители.

Това е дребнобуржоазната концепция за комунизъм, върху която буржоазната пропаганда непрекъснато спекулира (изразява се с лозунга „отнемете всичко и споделяйте!“) и с която класиците на марксизма постоянно се бореха. Защото на дело никакъв комунизъм няма да се получи, напротив- при такъв подход обществото ще е върне едва ли не в доисторическо ниво на развитие! То ще се окаже изключително нестабилно, безкрайно обедняло, защото няма да произвежда много по този начин, което означава, че класово общество неизбежно ще се появи отново от това общество - ще се появят експлоататори, паразитиращи върху труда на други хора, а след това и капиталисти.

И това у ПШ не е просто подхлъзване, неточно изразяване на правилни мисли. В това е и бедата, че самите им мисли са неправилни, не марксически. Другарите от ПШ нямат марксическо разбиране за социалните класи - все още не са разбрали класите. (Но прообраза на програмата на бъдеща партия да пишат считат за възможни, а и публично го представят и  широко разпространяват!) Потому что ниже, в п.4 раздела II они к рабочим (пролетариям) относят и топ-менеджеров (!), определяя их место в рядах «рабочей аристократии»: А по-долу, в параграф 4 от раздел II, те също включват топ мениджъри (!) като работници (пролетарии), определящи тяхното място в редиците на „трудовата аристокрация“:

«Има сред пролетариите слой «обуржуазили се» работници или работническа аристократия. Това са т.н. елитни работници: топ-мениджъри, крупни инженери/разработчици и т.н.»

С такова разбиране и Сечин, и Путин, и Якунин и прочие висши управленци, до министрите в руското правителство, не са капиталисти, а работници! Какъв е смисълът тогава нашата работническа класа да се бори за властта, след като тя е на работниците дори и „обуржоазили се“?

Виждате до какво води марксическата неграмотност на другарите от ПШ, нежеланието им сериозно да учат и ясно да разберат и чак тогава да декларират нещо? Към пълното отричане на необходимостта от революция! Ето ви и «неудачна» фраза! Ето ви го и «лошия РП», който се «хваща» за думите.

«Който ясно мисли, той ясно и излага» (с). Ако не разбирате кои класи се бият помежду си, не различавате къде е буржоазията и къде е пролетариатът, тогава не можете да посочите правилния път към тази борба! На къде водите своите привърженици? Под крилото на буржоазията? Така се получава, скъпи другари.

Топ-мениджмънтът е слой от висши служещи, примъкващи се към буржоазната класа и напълно разделяющи интересите на тази класа. Върховете са икономически тясно свързани с капитала, хранят се от ръцете им и вярно им служат, получавайки част от капиталистическата печалба за тяхната услуга. Да ги отнесеш към трудещите се и още повече към работниците могат само такива, които не разбират нищо от марксизма и които сами никога не са били експлоатирани, т.е. дребната буржоазия или дребнобуржоазна интелигенция, откъсната от живота.

В п.4 раздел II има въобще немалко неверни твърдения.  У ПШ от някъде се е взела нова обществена класа — бюрокрация, индивидуалните предприемачи са под един гребен (докато ИП – това е  само юридически буржоазен статус за удобство на събиране на данъци, а не класово положение), създаването на добавена стойност се именува това, което на дело се явява нейно разпределение, няма разбиране за политикономическата същност на услугите, и т.н. и т.н.

(Леко е да говориш за «грешките» на болшевиките, но се оказва много трудно да не правиш грешки сам, нали?)

9. ПШ в своята Програма поставя пред себе си задача да се бори с реформизма и веднага се уговаря че се представя за парламентарна тактика:

«…Борбата против всички форми на реформизма като тактика, съответства на интересите на буржоазията. Работата в буржоазния парламент е възможна единствено за пропагандни цели, само при благоприятни исторически условия, а не в ущърб на основните дейности на комунистите. “  (клауза 2.4, раздел I)

Но реформизмът не е тактика, а просто стратегия на буржоазията в борбата и срещу работническата класа, тя е основната форма на нейната политика, която ограничава и парализира движението на работническата класа, което води до отслабване на класовата борба на работническата класа и следователно до укрепване на буржоазията и запазване на капитализма.

При това реформизма днес — това вече не е профсъюзния с.-д. реформизъм от началото на XX век. Това е развиващ се социален фашизъм, т.е. всеобхватно и многостранно насилие над работническата класа и други работници, което се осъществява от цялата сила на буржоазната държава, тъй като реформаторите всъщност са станали част от апарата за насилие на финансовия капитал. Днес няма "независими" партии и синдикати, но има клонове на държавните тайни служби, забулени по един или друг начин.

Следователно борбата срещу реформизма не се опростява и не се ограничава до теоретична борба онлайн със специфични съществуващи партии, движения и организации (с КПРФ, ФРА, ФНПР, "сьоминимите" и др.). За зачатъци на партия от болшевишки тип борбата срещу реформизма е революционна борба срещу буржоазното правителство и цялата държавна машина на потискане и заблуждение, включително в лицето на  КПРФ, ФРА, ФНПР, "сьоминимите" и др. Трябва ясно да осъзнаем, че има борба не само и не толкова за настоящите икономически интереси на работническата класа, но че вече има борба с цел на властта и ако другарите от ПШ смятат, че подобна борба е твърде тежка за тях, ще бъде най-честно предварително да останат в страни.

Работата в парламента е специфична, тясна и не най-важна в легалната работа на партия от работническа класа и при формулирането на ПШ изглежда, че цялата легална работа на партия от работническа класа се свежда само до парламентарна работа.Но с каква цел болшевиките могат да провеждат работата си в парламента? -
така че защо изкуствено да го ограничите до пропаганда само ако партийната работа е многостранна: включва предизборна кампания, финансови въпроси на партията, печатница и лесен достъп до чужди страни и т.н. и т.н.

По-нататък: кой е казал, че в парламента може да се работи «само в благоприятни исторически условия»? А ако се окаже че там се работи в неблагоприятни условия, тогава какво правим? А това, че, според мнението на ПШ, тярбва да игнорираме възможността от такава работа, когато парламента е фашиски.

Но всъщност да работиш ли в парламента или не се решава «по място», във всеки конкретен случай отделно. Каквито и да е общи, предварително зададени схеми тук няма и не може да има. Това е и прилагането на марксическата диалектика на практика. Комунистическата партия, стремейки се да постигне целите си, трябва и е длъжна да използва всички възможности за работа, както легални, така и нелегални, а буржоазният парламент при определени условия може да се превърне в една от онези възможности, които би било глупаво да се пренебрегват.

В същото време човек не трябва да разбира работата на професионалния революционер - комунист в буржоазния парламент, като дейност на буржоазен депутат, който отива на служба, приема фашистки закони, получава заплата и в свободното си време от парламентаризма се занимава с партийни дела.Комунистът работи там, така както го е инструктирала партията в парламента, което означава да отстоява там партийната линия, каквото и да му струва това

10. Ето още цитати от Програмата на ПШ, които предизвикват сериозни възражения:

«Основните принципи, характеризиращи комунистическата партия се явяват:

….— демократически централизъм, като принцип на построяване на партията». (п. 2, раздел III.)

«5. Демократически централизъм – основен принцип на построяване и функциониране на комунистическите организации. Това е комбинация от демократични механизми, като решаването на всички важни въпроси чрез гласуване, избирането на ръководните органи отдолу, тяхната отчетност и възможността за отзоваване по всяко време с всеобхватна централизация, изразена в подчинение на малцинството на мнозинството, задължението за прилагане на решения и желязна дисциплина». (п.2.5, раздел I)   

Това е явна грешка и съществена грешка - недиалектичен подход към организационните въпроси, създаване на метафизични и следователно очевидно неверни схеми. Причината за тези грешки — недостатъчното разбиране от другарите от ПШ на материалистическата диалектика.

А когато партията работи в нелегалност или нейните комитети по места са принудени да преминат на военно положение — тогава какво? Всъщност тогава самата оперативна среда изисква отклонение от принципите на демократичния централизъм, тъй като този принцип просто няма възможност да се приложи на практика!

В крайна сметка, ако действате строго според мъртвата формула на ПШ, комисията, лишена от правото на кооперация, трябва да започне дългосрочни процедури за демократични избори, да свика широки заседания по всеки актуален въпрос, да организира общи гласове и т.н. всичко това вместо бързо решаване на неотложни въпроси от партийния щаб, които често са спешни. Тук не говорим за факта, че в условията на нелегален труд демокрацията в партията е просто невъзможна, защото това е гаранция за провала на цялата партийна организация.

Оказва се, че такъв труден подход, който ПШ излага на комунистическа организация, ще направи гъвкав съюза на работническата класа със съюз на бюрокраци, които са удобни и полезни само за класовия враг - буржоазията. Както е казал Суворов, «Аз на камъчета стоя, Гледам Очаков. И чакам когато турците ще се съберат и всички нас убият».

11. Другарите от ПШ в п.1 раздел II «Съвременен капитализъм» дават «общо описание на съвременния капитализъм». Характеристиката на съвременния капитализъм у тях е вярна, но съвършенно недостатъчна. За главното — за фашизациятана капиталистическите държави с цел борба против растящата революционност на работническата класа — не се казва нищо. Империалистическите войни, макар и споменати, но причината им не е посочена - ожесточена борба за пазари между различни части на монополната буржоазия.

Там по-нататък:

«Капитализмът трябва да бъде заменен от комунизма - прогресивна и съвършена социална система, която може да разреши съществуващите противоречия. Комунизмът се основава на публичната собственост и научното планиране на икономиката.».

Правилно се казва, че „капитализмът трябва да бъде заменен от комунизма“, но как точно ще се случи това, по какъв начин - няма отговор, тук отново мълчание и никаква конкретика. А това е най-важният въпрос на Програмата, който определя насоката на действията на комунистическата организация (ако е комунистическа организация!).

Тук има още една грешка: комунизмът не се явява «съвършенно обществено устройство». «Съвършенно обществено устройство ” има само в гробището и това е относително, тъй като и там има непрекъснати процеси на движение и развитие на материята. Комунизмът предполага противоречия и конфликти и не може да не ги предполага, защото чрез тяхното разрешаване и върви неговото развитие.Но комунистическата социална система не съдържа антагонистични противоречия, в основата на които се крие непримиримата противоположност на икономическите интереси на различните социални класи, тъй като класовете не съществуват при комунизма. Затова за разрешаването на противоречия и конфликти при комунизма не е нужно да се сваля никаква класа и да се прави социален преврат. Тези противоречия са разрешени в реда на критиката и самокритиката на съзнателните и културни членове на комунистическото общество.

Човечността на историята, присъща на комунистическото общество, се състои освен всичко друго в това, че хората вече не се нуждаят от борба за необходимите средства за живот. Всичко основно е достатъчно в изобилие, но винаги липсва много: имаме нужда от постоянно повишаване на качеството на продуктите за труд, имаме нужда от увеличаване на количеството и по-ниски разходи за суровини и енергия и т.н. Потребностите на хората през цялото време растат и производството трябва да ги удовлетворява, а този процес е много сложен и противоречив.

Там има още една забележка. Комунизмът наистина се основава на "обществена собственост", но не някаква абстрактна, а съвсем конкретна - на средствата за производство. Научното планиране на икономиката директно следва от нея е прякото и следствие, защото без централизирано научно планиране на публичната собственост е просто невъзможно да се управлява. Планирането не е самоцел., не е «вещ в себе си», не е абсолютна, към която е нужно да се стремиш извън зависимост от всичко останало. Планирането, макар и три пъти научно, не е в състояние да промени формата на собственост и да донесе политическо господство на напредналата, революционна класа. Следователно, след завладяването на властта, работническата класа трябва да се стреми към максимална социализация на средствата за производство, за най-висшата форма на социалистическа собственост - публична собственост и колкото по-широка ще бъде осъществена тази социализация, толкова по-точно ще бъде икономическото планиране.

Иначе казано, обществената собственост и научно планиране на стопанството — това не са две равноценни «основи» на комунизма, както предполагат другарите от ПШ. У комнизма има една материална основа — обществената собственост на средствата за производство, от която произлиза планирането и много още. Да се счита, че планирането е в основата на комунизма е нов богдановизъм, при който революционната социалистическа трансформация на обществото е научно заменена от частните технически въпроси на организирането на производството и управлението.

Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: metaloobrabotka
Категория: Технологии
Прочетен: 707051
Постинги: 1687
Коментари: 222
Гласове: 351
Календар
«  Декември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031