Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.03 16:30 - Какво да четем за империалистичните войни
Автор: metaloobrabotka Категория: Технологии   
Прочетен: 84 Коментари: 0 Гласове:
1Вече няколко пъти ние се сблъскваме с въпроси на наши другари- авангардни работници, кръжочници за това, какво е нужно да знаем и четем за империалистическата война. Някои работници съзнателно разбират, че на нас се надига голяма война за преразпределяне на света. Повечето работници спонтанно усещат и виждат, че международните дела ескалират и са в безизходица, когато нещо се издигне на прага и ще се разлее към трудещите се с големи сълзи и голяма кръв.

РП se старае дa дава материали по този въпрос, но, видимо това е недостатъчно. Работниците правилно постъпват, завадвайки въпроси за войната така че освен статиите на РП, искат да четат и работите на класиците на марксизма на тази тема, така да се каже от извора.

Но тук възниква трудност. Работниците от къжоците посочват, че имат малко време и възможност да обработят цялата съкровищница на болшевизма в търсене на отделни „военни“ статии на Ленин и Сталин. Ще е добре, казват те, ако РП им даде готов списък с такива статии и ги разделил по теми.

Може, разбира се да упрекваме нашите другари за такава постановка на въпроса. Разбира се, можете да се обърнете към бележките под линиите, които РП дава на своите статии за войните от империалистическата епоха. Ние така и бихме постъпили в относително мирно време. Но малките войни на империалистите вече се водят у нас, пред очите ни, те вече влязоха в домовете ни. Голямото световно клане се подготвя усилено от капиталистите на всички водещи държави; това става очевидно дори за домакините. Следователно няма време да укоряваме другарите си за нежеланието им да търсят и изучават сами това, което писаха и говориха болшевиките за империалистическата война, нейните корени, причини и последици. Явно вчера е бил необходим готов наръчник за обучение по тази тема, така че колкото се може повече работници да са знаели и да са разбрали къде империалистите водят своите народи, какво означават техните предивоенни политики, какви групи за финансов капитал се борят за днес, за какво ще се вкопчат утре, и как буржоазните правителства заблуждават работниците относно причините и характера на такава война.

Следователно е необходимо малко да се опрости задачата за пропаганда на нашите авангардни работници и да се даде нещо като кратка таблица с имената на книги, статии и други материали, написани от В. И. Ленин, Й.В. Сталин и другите болшевики, където това по някакъв начин е свързано с империалистическата война. Тъй като не знаем точно от какъв източник нашите другари ще извлекат текстовете на тези книги, статии и материали, засега ще дадем главно автора и пълното име. Смятаме, че няма да е трудно за другарите да намерят книга или статия в едно или друго издание на ПСС, в конкретен сборник, списание или вестник, където някога е публикувана тази книга или статия. Освен това, като копирате автора и пълното име, ще бъде възможно (засега) да „извадите” необходимия материал в Интернет. Но тук-там за някои редки издания посочваме издателя, годината на издаване, името на сборника и т.н. Там, където след името на ленинска или сталинска работа нищо не е указано,  се има в предвид, че това е работа на ПСС. И така, започваме.

  1. Общая характеристика империализма, как эпохи войн и пролетарских революций

Ленин В.И. Международен социалистически конгрес в Щутгарт.

Ленин В.И. За лозунга Съединени Европейски Щати.

Ленин В.И. Империализмът, като висш стадии на капитализма. Популярен очерк.

Ленин В.И. Тетрадки по империализъм. Госполитиздат, 1939 г.

Ленин В.И. Главните кризи в международната политика на великите държави след 1870-1871 година. Обобщен опит на главните данни от световната история след 1870 година. В книгата: Ленински сборник XXIX.

Ленин В.И. Един от тайните договори.

Сталин Й.В. Основи на ленинизма. Лекции, четени в Свердловския университет в началото на април 1924 г. В книгата: Сталин Й.В. «Въпроси на ленинизма» (Глава 1. Исторически корени на ленинизма).

Сталин Й.В. Международен характер на Октомврийската революция (Към десетилетието на Октомври). В книгата: Сталин Й.В. «Въпроси на ленинизма».

История на ВКП(б). Кратък курс под ред. комисия в ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1938 г. Глава VI, § 3.

А. Леонтиев. Сталин за империализма. Военно-исторически журнал, № 5, 1939 г.

  1. Възникване и причини за първата империалистическа война

Ленин В.И. Горещият материал в световната политика.

Ленин В.И. Воинствaщият милитаризъм и антимилитаристичната тактика на социал-демокрацията.

Ленин В.И. Заседание на Международното Социалистическо Бюро.

Ленин В.И. Събитията на Балканите и в Персия.

Ленин В.И. Пътуване на царя в Европу и някои депутати от черностотинската Дума в Англия.

Ленин В.И. Резолюция на Пражската конференция на РСДРП.

Ленин В.И. Хазартна игра.

Ленин В.И. Балканските народи и европейската дипломация.

Ленин В.И. За лисицата и кокошарника.

Ленин В.И. Позорната резолюция.

Ленин В.И. Нова глава в световната история.

Ленин В.И. Социалното значение на сръбско-българските победи.

Ленин В.И. Към въпроса за някои встъплния на работни депутати.

Ленин В.И. Балканската война и буржоазния шовинизъм.

Ленин В.И. Реч на митинга в Политехническия музей на 23 август 1918 г.

История на ВКП(б). Кратък курс под ред. комисия на ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1938 г. Глава VI, § 1.

  1. Борбата на болшевиките със социалшовинизма и центризма в периода на първата империалистическа война

Ленин В.И. Задачи на революционната социал-демокрация в европейската война. Резолюция на група социал-демократи.

Ленин В.И. Реч на реферата на Г.В. Плеханов «За отношението на социалистите към войната» 11 октомври (28 септември) 1914 г. Кратък вестникарски отчет.

Ленин В.И. Реферат на тема «Пролетариат и война» 14 (1) октомври 1914 г. Ветстникарски отчет.

Ленин В.И. Войната и руската социал-демокрация.

Ленин В.И. Положението и задачите на Социалистическия Интернационал.

Ленин В.И. Мъртвият шовинизъм и живия социализъм. Как да възстановим Интернационала?

Ленин В.И. Какво следва? За задачите на работническите партии по отношение към опортюнизма и социал-шовинизма.

Ленин В.И. Руските Зюдекумци.

Ленин В.И. Под чужд флаг.

Ленин В.И. За Лондонската конференция.

Ленин В.И. Декларация на ЦК РСДРП, огласена на Лондонската конференция.

Ленин В.И. Конференция на задграничните секции на РСДРП.

Ленин В.И. Какво показа съд над РСДР-фракция?

Ленин В.И. По повод на Лондонската конференция.

Ленин В.И. Към илюстрациите на лозунга за гражданската война.

Ленин В.И. Софизмът на социал-шовинистите.

Ленин В.И. Главният труд на немския опортюнизъм за войната.

Ленин В.И. За борбата със социал-шовинизма.

Ленин В.И. За поражениетона своето правителство в империалистската война.

Ленин В.И. За положението на делата в Руската социал-демокрация.

Ленин В.И. Два писма нa А.М. Колонтай.

Ленин В.И. Възвание за войната.

Ленин В.И. Към оценката на лозунга «Мир».

Ленин В.И. Въпросът за мира.

Ленин В.И. Крахът на II Интернационал.

Ленин В.И. Честният глас на френския социалист.

Ленин В.И. Империализмът и социализма в Италия. Бележка.

Ленин В.И. Първата стъпка.

Ленин В.И. Революционните марксисти на международната социалистическа конференция 5-8 септември 1915 г.

Ленин В.И. Истински интернационалисти: Каутски, Акселрод, Мартов.

Ленин В.И. Няколко тезиса. От редакцията.

Ленин В.И. Прикрване нае социалшовинистичната политика с интернационалистични фрази.

Ленин В.И. Опортюнизмът и краха на II Интернационал.

Ленин В.И. Реч на интернационален митинг в Берн 8 февруари 1916 г.

Ленин В.И. Има ли своя линия у О.К. и у фракцията на Чхеидзе?

Ленин В.И. За мир без анексия и за независимост на Полша, като лозунг на деня в Русия.

Ленин В.И. Социалистическата революция и правото на нациите на самоопределение. Тезиси.

Ленин В.И. За «програмата за мира».

Ленин В.И. Предложение на ЦК на РСДРП  на 2-та социалистическа конференция.

Ленин В.И. За брошурата на Юниус.

Ленин В.И. За карикатурата на марксизма и за «империалистическия икономизъм».

Ленин В.И. реч на конгреса на швейцарската социалдемократична партия на 4 ноември 1916 г.

Ленин В.И. За сепаратния мир.

Ленин В.И. Цяла дузина «социалистически» министри.

Ленин В.И. Фракцията на Чхеидзе и неговата роля.

Ленин В.И. За лозунга «разоръжение».

Ленин В.И. Военна програма на пролетарските революции.

Ленин В.И. Задачите на левите циммервалдисти в швейцарската социалдеморатична партия.

Ленин В.И. Пацифизъм буржоазен и пацифизъм социалистически.

Ленин В.И. Завъртане на световната политика.

Ленин В.И. Към работниците, поддържащи борбата против войната и против социалистите, преминали на страната на своите правителства.

История на ВКП(б). Кратък курс под ред. комисия на ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1938 г. Глава VI, § 3. Кратки изводи.

  1. Грабителският характер на империалистическите войни. Борбата на болшевизма със социалшовинистите

Ленин В.И. Писма от далеч. Писмо първо. То е първо от първата революция.

Ленин В.И. Писма от далеч. Писмо четвърто. Как да постигнем мир?

Ленин В.И. Революцията в Русия и задачите на работниците във всички страни.

Сталин Й.В. За войната. В книгата: Сталин Й.В. «На пътя към Октомври». Статии и речи. Март-октомври 1917 г. ГИЗ, М.-Л., 1925 г.

Ленин В.И. Доклад за задачите на РСДРП в руската революция.

Ленин В.И. Прощално писмо към швейцарските работници.

Ленин В.И. Реч на съвещание на болшевиките– членове на Всеруската конференция на съветите на Р. и С.Д.

Ленин В.И. За задачите на пролетариата в дадена революция.

Ленин В.И. Луиблановщина.

Ленин В.И. Задачите на пролетариата в нашата революция. Проект на платформа на пролетарската партия.

Ленин В.И. Реч към войниците на митинг в Измайловския полк.

Ленин В.И. Войната и Временното правителство.

Ленин В.И. По стъпките на «Руската воля».

Ленин В.И. Важно разоблачение.

Ленин В.И. Граждани! Еазберете, в какво се състоят приомите на капиталистите във всички страни!

Ленин В.И. Петроградската общоградска конференция РСДРП 27 (14) април – 5 май (22 април) 1917 г.

Ленин В.И. Нашите възгледи. Отговор на резолюцията на Изпълнителната комисия на Съвета на войнишките депутати.

Ленин В.И. Нота до Временното правителство.

Ленин В.И. Добросъвестната отбрана се показа каква е.

Ленин В.И. Уроци на кризата.

Ленин В.И. Всеруската априлска конференция на РСДРП 7-12 май (27-29 април) 1917 г. Доклад за текущия момент на 7 май (24 април).

Ленин В.И. Всеруска апрелска конференция на РСДРП 7-12 май (27-29 април) 1917 г. Реч в защита на резолюцията за войната 10 май (27 април).

Ленин В.И. Значението на братството.

Ленин В.И. Защита на империализма, прикита с добронамерени фрази.

Ленин В.И. «Фактическо примирие».

Ленин В.И. Тайните на външната политика.

Ленин В.И. Какви заявления направи нашата партия за войната пред революцията.

Ленин В.И. Сделка с капиталистите или свалянето на капиталистите? Как ще завърши войната.

Ленин В.И. I Всеруски конгрес на Съветите на Р. и С.Д. 16 (3) юни – 6 юли (23 юни) 1917 г. Реч за войната 22 (9) юни 1917 г.

Ленин В.И. Третоюнските бизони за незабавна офанзива.

Ленин В.И. Има ли път за справедлив мир?

Сталин Й.В. Вчера и днес (Криза на революцията). В книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения 1917 година». М., Госполитиздат, 1938 г.

Сталин Й.В. Към всички трудещи се, към всички работници и войници в Петроград. В книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения от 1917 година». М., Госполитиздат, 1938 г.

Ленин В.И. Революция, настъпление и нашата партия.

Ленин В.И. На къде водят революцията есери и меншевики?

Ленин В.И. Близо до същността.

Сталин Й.В. Встъпление на VI конгрес на РСДРП(б) 8 август (26 юли) – 16/3 август 1917 г. в книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения 1917 година». М., Госполитиздат, 1938 г.

Ленин В.И. О Стокхолмската конференция.

Ленин В.И. Още за Стокхолм. В книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения 1917 года». М., Госполитиздат, 1938 г.

Сталин Й.В. Два пътя. В книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения 1917 година». М., Госполитиздат, 1938 г.

Сталин Й.В. Истината за поражението на фронта. В книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения 1917 година». М., Госполитиздат, 1938 г.

Сталин Й.В. За причината на юлското поражение на фронта. В книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения 1917 година». М., Госполитиздат, 1938 г.

Сталин Й.В. Кой е виновен за поражението на фронта? В книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения 1917 година». М., Госполитиздат, 1938 г.

Сталин Й.В. Полоса на провокацията. В книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения 1917 година». М., Госполитиздат, 1938 г.

Сталин Й.В. Заговорът против революцията. В книгата: Ленин — Сталин «Избрани произведения 1917 година». М., Госполитиздат, 1938 г.

Ленин В.И. Заплашващата катастрофа и как с нея да се борим.

Ленин В.И. Задачите на революцията.

Сталин Й.В. Основи на ленинизма. Лекции, четени в Свердловския университет в началото на април 1924 г. В книгата: Сталин Й.В. «Въпроси на ленинизма».

История на ВКП(б). Кратък курс под ред. комисията на ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1938 г. Глава VII, § 1-5.

Болшевиките в годината на империалистическата война. 1914-февруари 1917. Сборник документи от местните болшевишки организаци. ГАУ НКВД, Централен архив на Революцията. М.: Госполитиздат, 1939 г.

Ф. Блументал. Буржоазната политработа в световната война 1914-1918 г. Обработка на общественото мнение. М.-Л.: Държавно издателство. Отдел военна литература, 1928 г.

  1. Великата Октомврийска революция. Край на първата империалистическа война. Начало на организация на Червената Армия

Ленин В.И. Втори Всеруски конгрес на Съветите на Р. и С.Д. 7-8 ноември (25-26 октомври) 1917 г. Доклад за мира и заключително слово по доклада за мира 8 ноември (26 октомври).

Ленин В.И. За хляб и мир.

Ленин В.И. Въпроси ом делегатите от I общоармейски конгрес по демобилизация на армията.

Ленин В.И. Реч при изпращане на първия ешелон на социалистическата армия 14 (1) януари 1918 г. Кратък вестникарски отчет.

Ленин В.И. Тезиси по въпроса за незабавно сключване на сепаратен и анексионистски мир.

Ленин В.И. Реч за войната и мира на заседание на ЦК РСДРП (б) 24 (11) януари 1918 г. Протоколен запис.

Ленин В.И. Мир или война?

Ленин В.И. Реч на заседанието на ВЦИК 23 февруари 1918 г.

Ленин В.И. Нещастният мир.

Ленин В.И. Тежък, но необходим урок.

Ленин В.И. Позиция на ЦК РСДРП(б) по въпроса за сепаратния и анексионистичен мир.

Ленин В.И. Сериозен урок и сериозна отговорност.

Ленин В.И. Седми конгрес на РКП(б) 6-8 март 1918 г.

Ленин В.И. Главната задача на нашите дни.

Ленин В.И. Речь в Московския Съвет на работническите, селски и червеноармейски депутати на 12 март 1918 г. Стенографически отчет.

Ленин В.И. IV Извънреден Всеруски конгрес на Съветите 14-16 март 1918 г.

Ленин В.И. Писмо до американските работници.

Ленин В.И. Реч на митинга в Алексеевския народен дом 23 август 1918 г. Кратък вестникарски отчет.

Сталин Й.В. Октомврийската революция и тактиката на руските комунисти (Предисловие към книгата «На пътя към Октомври»). В книгата на Сталин Й.В. «Въпроси на ленинизма».

Сталин Й.В. Политически отчет на ЦК на XVI конгрес на ВКП(б). Доклад и заключително слово 27 юни – 2 юли 1930 г. В книгата: Сталин Й.В. «Въпроси на ленинизма».

История на ВКП(б). Кратък курс под ред. комисия на ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1938 г. Глава VII, § 7.

В. Соловьов и А. Царицин. Сталинското учение за войната и армията. Военноисторическо списание, № 5, 1939 г.

  1. Гражданската война

Й.В. Сталин. За Великата Отечествена война на Съветския Съюз, стр. 38. Изд. 5. М.: Госполитиздат, 1947 г.

В.И. Ленин. Военна кореспонденция 1917-1920 г. М.:, Госполитиздат, 1943 г.

В.И. Ленин. Й.В. Сталин. За защита на социалистическото отечество. М.: Госполитиздат, 1945 г.

Йосиф Висарионович Сталин. Кратка биография, стр. 80-84. М.: Госполитиздат, 1947 г.

Й.В. Сталин. Съч., т. 4 (цялата стратегия и тактика, прочетете изцяло).

Й.В. Сталин. Съч., т. 5 (цялата стратегия и тактика, прочетете изцяло).

Ленински сборник XXXIV. М.: Госполитиздат, 1942 г.

Г.К. Орджоникидзе. Избрани статии и речи 1911 – 1937. М.: Госполитиздат, 1939 г.

Документи по история на гражданската война в СССР, т. I. Госполитиздат, 1940 г.

История на дипломацията, т. III. М.: Госполитиздат, 1945 г.

К.Е. Ворошилов. Сталин и Червената Армия. М.: Воениздат, 1937 г.

К. Ворошилов. Сталин и строителството на Червената Армия.

А. Барбюс. Сталин, стр. 84. М.: Гослитиздат, 1936 г.

В.Ф. Воробьов. Другарят Сталин — организатор на победите на фронтовете в гражданската война. Стенограма на публични лекции, прочетени в Централната лектория на Общество «Знание» в Москва. М., 1949 г.

А. Боголюбов. Разгромът на Колчак. Военно-историческо списание № 1, 1939 г.

Е. Генкина. Борбата за Царицин в 1918 г. М.: Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940 г.

Г.Н. Караев. Разгромът на Юденич в 1919 година. М.: Воениздат НКО СССР, 1940 г.

  1. Втората империалистическа война (2-та световна война)

Сталин Й.В. Политически отчет на ЦК XVI конгрес на ВКП(б). Доклад и заключително слово 27 юни – 2 юли 1930 г. В книгата: Сталин Й.В. «Въпроси на ленинизма», изд. 10.

Сталин Й.В. Отчетен доклад на XVII конгрес на партията за работата на ЦК ВКП(б). 26 януари 1934 г. «Въпроси на ленинизма», изд. 10, М.: Партиздат, 1934 г.

Доклад на Г. Димитров «Настъпление на фашизма и задачи на Комунистическия Интернационал в борбата за единство на работническата класа против фашизма» на VII Световен конгрес на Комунистическия Интернационал 2 август 1935 г.

Й.В. Сталин. Съч., т. 13 (да се четат напълно).

Й.В. Сталин, Въпроси на ленинизма, изд. 11.

Сталин Й.В. Беседа с председателя на американското вестникарско обединение «Скриппс-Говард Нюспейперс» г-ном Рой Хауърд 1 март 1936 г. М.:, Госполитиздат, 1939 г.

История на ВКП(б). Кратък курс под ред. комисия на ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1938 г. Глава XII, § 1.

Сталин Й.В. Отчетен доклад на XVIII конгрес на партията за работата на ЦК ВКП(б). М.: Госполитиздат, 1939 г.

Й.В. Сталин. За Великата Отечествена война на Съветския Съюз. М.: Госполитиздат, 1950 г.

Й.В. Сталин. Реч на предизборните събрания избиратели в Сталинския избирателен окръг гр. Москва 11 деквмври 1937 г. и 9 февруари 1946 г.

Й.В. Сталин. Беседа с кореспондента на «Правда». М.: Госполитиздат, 1951 г.

К.Е. Ворошилов. Гениалният пълководец на Великата Отечествена война. М.: Госполитиздат, 1949 г.

Фалшификаторите на историята (историческа справка). М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1948 г.

Н. Таленский. За книгата на Й.В. Сталин «За Великата Отечествена война на Съветския Съюз». М.: Госполитиздат, 1952 г.

В.Ф. Воробьов. Другатрят Сталин — организатор на победите на фронтовете на гражданската война. Стенограма от публични лекции, прочетени в Централната лектория на Общество «Знание» в Москве. М., 1949 г.

Д. Кулбакин. Милитаризацията на Германия в 1928-1930 г. М.: Госполитиздат, 1954 г.

Ф.И. Нотович. От първата към втората световна война. Кратък очерк на международните отношения в 1919 – 1942 г. Госиздат УзССР, Ташкент, 1943 г.

***

Не може да кажем, че това е минимума от тези материали, които са нужни за прочитане от наште авангардни читатели и кръжочници. Прочитането и усвояването на половината от това ще е голям успех.

Но не може да се каже, че този списък с книги и статии изчерпва литературата, която съвременният напреднал марксически работник е длъжен да изучава по въпроса за войната. Работникът и другите трудещи се, ако искат да станат болшевики, трябва да се учат постоянно, през целия си живот. А марксистът, който изучава военните дела, е длъжен да учи още повече, защото във войната, във военните дела, сякаш на фокус е концентрирана цялата политика на класите, съществуващите отношения на собственост, икономическото положение на държави и народи, тяхното история, култура, география.

Войната премахва всякакви прикрития от реалната политика на буржоазията, показвайки предвоенните планове на империалистите за грабежа и поробителството на народите, за съзнателното унищожаване на част от производителните сили на обществото. Затова авангардния работник, изучаващ войната трябва винаги да помни, че войната е не само продължение на политиката с помоща на насилие. Войната е сумиране на политиката, бързо обучение на пролетариата в политика. В безпрецедентно трудната война, която империалистите от различни страни ни подготвят, в този огън работниците все още имат какво да научат. Но пролетариата е нужно да учи и знае още днес, защото времето на чака.

Подготовил О. Райле    
Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: metaloobrabotka
Категория: Технологии
Прочетен: 687593
Постинги: 1624
Коментари: 217
Гласове: 348
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031